Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Vakantiebungalow – Ouddorp

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt ter bescherming van onze huurders en de verhuurder van Vakantiebungalow – Ouddorp (fam. Van Wissen).

Inhoud
Artikel 1.   Verhuurder van de bungalow(s)
Artikel 2.   De bungalows
Artikel 3.   Recreatiepark De Klepperstee en faciliteiten
Artikel 4.   Tarieven bungalows
Artikel 5.   Schoonmaakkosten
Artikel 6.   Bedlinnen en/of handdoekenpakket
Artikel 7.   Kinderpakket
Artikel 8.   Elektra, gas en water
Artikel 9.   Huisdieren
Artikel 10.  Borgsom
Artikel 11.  Reserveringen/boekingen
Artikel 12.  Huurovereenkomst
Artikel 13.  Aankomst- en vertrektijden
Artikel 14.  Betalingsvoorwaarden en aanbetaling
Artikel 15.  Schade aan bungalow, opstallen of inboedel
Artikel 16.  Annuleringsverzekering
Artikel 17.  Annuleringskosten
Artikel 18.  Niet roken
Artikel 19.  Aansprakelijkheid verhuurder
Artikel 20.  Aansprakelijkheid huurder
Artikel 21.  Onderhoud en reparaties
Artikel 22.  Klachtenafhandeling
Artikel 23.  Toepasselijk recht

1. Verhuurder vakantiebungalow(s) Ouddorp
Sjaak en Bea van Wissen
Alette Jacobskade 6
3137TB Vlaardingen
Telefoonnummer Bea : 0625032854
Telefoonnummer Sjaak : 0625032851
E-mail: info@vakantiebungalow-ouddorp.nl

2. De bungalows
De gemeubileerde vakantiebungalows zijn gevestigd op recreatiepark De Klepperstee te Ouddorp. De bungalows zijn uitsluitend bestemd voor een vakantieverblijf, te betrekken door het maximale aantal personen zoals vermeld bij de bungalow. De hoofdhuurder dient altijd meerderjarig te zijn. Reden waarom wij bij reservering om uw geboortedatum vragen.
De hoofdhuurder dient bij het verblijf in de bungalow aanwezig te zijn.

3. Recreatiepark De Klepperstee en faciliteiten
Huurders van de vakantiebungalow(s) kunnen gebruik maken van de faciliteiten op recreatiepark De Klepperstee.
Denk hierbij aan het natuurzwembad, de bistro, de vele speelmogelijkheden.
Gebruik van de faciliteiten op recreatiepark De Klepperstee dient onder toezicht van ouders/verzorgers te gebeuren. U bent zelf verantwoordelijk voor het wel en wee van uw jonge kinderen. Wij, familie van Wissen, kunnen voor eventuele schade en/of letsel geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

4. Tarieven bungalows
De tarieven voor de huur van de bungalows kunt u terugvinden op onze website. De tarieven staan vermeld voor de huur, per bungalow, per week en zijn exclusief:
· schoonmaakkosten
· compleet linnenpakket
· handdoekenpakket
· kinderpakket (campingbedje en kinderstoel, inclusief compleet linnenpakket)
· kosten elektra, gas en water
· extra kosten voor huisdier(en)
· borg

De bijkomende kosten vindt u terug op onze website, onderaan de prijslijst voor de bungalows, onder het kopje “Aanvullende kosten en informatie”.

5. Schoonmaakkosten
Per bungalow brengen wij altijd het tarief “Bijkomende schoonmaakkosten” in rekening, zoals vermeld op onze prijslijst.

6. Bedlinnen en/of handdoekenpakket
Onze tarieven, zoals gepubliceerd op onze website, zijn gebaseerd op verhuur van de bungalow(s) exclusief bedlinnen en/of een handdoekenpakket. U kunt besluiten bedlinnen en/of handdoeken zelf mee te nemen, echter tegen een meerprijs per persoon, bieden wij graag een compleet linnen- of handdoekenpakket aan. Indien u gebruikt wenst te maken van één van deze pakketten, kunt u dit bij uw reservering aangeven. Ter info:
· Bij een compleet linnenpakket zijn uw bedden bij aankomst opgemaakt;
· Het handdoekenpakket bestaat uit: badlakens, handdoeken, washandjes, theedoeken en keukendoeken.

7. Kinderpakket
Het is mogelijk om, tegen meerprijs, voor uw kleintje een kinderpakket te reserveren. Een kinderpakket bestaat uit een campingbedje, kinderstoel en een compleet linnenpakket voor het bedje. U kunt uw wens voor een eventueel kinderpakket bij uw reservering aangeven.

8. Elektra, gas en water
De kosten voor elektra, gas en water worden per bungalow naar verbruik in rekening gebracht. Aan het eind van uw verblijf checken wij uw verbruik van elektra, gas en water en verrekenen wij deze kosten eventueel met uw borg.

9. Huisdieren
Huisdieren zijn – in overleg en tegen meerkosten – toegestaan. Het is echter niet toegestaan dat uw huisdier in de tuin of het recreatiepark achterblijft zonder toezicht van de eigenaar. Ook is het niet de bedoeling dat uw huisdier op het meubilair of de bedden van de bungalow gaat zitten of liggen. Het spreekt natuurlijk voor zich dat uw huisdier vrij is van ongedierte.
Op het recreatiepark dienen honden aangelijnd te zijn. Wilt u uw huisdier meenemen, geef dit dan bij uw reservering aan.

10. Borgsom
Per geboekte bungalow brengen wij een borgsom in rekening. Deze borgsom wordt na uw verblijf, onder aftrek van eventuele schade en kosten elektra, gas en water, teruggestort op uw bankrekeningnummer.

11. Reserveringen/boekingen
Als u online of telefonisch een reservering voor een bungalow bij ons maakt, is deze reservering altijd voorlopig. Reserveringen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Uw boeking is pas definitief als wij deze digitaal aan u hebben bevestigd. Kunnen wij u geen digitale bevestiging sturen, dan ontvangt u de bevestiging per post.
Wij nemen alleen boekingen in behandeling indien de hoofdhuurder meerderjarig is (vanaf 18 jaar). Reden waarom wij bij reservering om uw geboortedatum vragen.
De hoofdhuurder dient bij het verblijf in de bungalow aanwezig te zijn.
Geen bevestiging ontvangen op uw reservering? Neem dan binnen 5 dagen contact met ons op.

12. Huurovereenkomst
Bij bevestiging van uw boeking ontvangt u van ons altijd een huurovereenkomst. Met het oog op andere aanvragen, ontvangen wij deze huurovereenkomst graag binnen 5 werkdagen van u retour. Ontvangen wij de huurovereenkomst niet binnen deze termijn retour, dan gaan wij ervan uit dat u ons de vrijheid geeft de gereserveerde bungalow(s) aan een andere partij te verhuren.

13. Aankomst- en vertrektijden
Aankomst altijd vanaf 15:00 uur.
Vertrek altijd voor 10:00 uur.

In verband met het schoonmaken van de bungalow(s) voor eventuele nieuwe gasten, verzoeken wij u vriendelijk om u aan de hierboven genoemde tijden te houden.

14. Betalingsvoorwaarden
· Aanbetaling: binnen 8 dagen na ontvangst van onze bevestiging op uw reservering, dient u 30% van de totale huursom aan te betalen. Pas na ontvangst van uw aanbetaling is uw reservering definitief.
· Restantbedrag: uiterlijk 4 weken voor aankomst bent u het restantbedrag verschuldigd.
· Betaling ineens: reserveert u binnen 30 dagen voor aankomst een bungalow, dan dient u de huursom direct in zijn geheel te voldoen.
· Niet-tijdige betaling: bij niet-tijdige betaling van de aanbetaling bent u in verzuim en zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. U ontvangt hierover altijd bericht.

15. Schade aan bungalow, meubilair en/of inboedel
De huurder is altijd aansprakelijk voor eventuele schade aangericht aan de bungalow en opstallen, meubilair of overige inboedel. Een eventuele schade zal altijd via de borgsom verrekend worden. Is de schade hoger dan het bedrag van de borgsom, dan zal het resterende schadebedrag aan u in rekening worden gebracht.
Voor normale gebruiksslijtage zullen uiteraard geen borgkosten worden ingehouden.

16. Annuleringsverzekering
Wij adviseren u om zelf elders een annuleringsverzekering af te sluiten.

17. Annuleringskosten
· Bij annulering(en) tot 30 dagen voor vertrek, bent u 30% van het totale huurbedrag (de aanbetaling) verschuldigd.
· Bij annulering(en) tussen de 30 en 8 dagen voor vertrek bent u 75% van het totale huurbedrag verschuldigd.
· Bij annulering(en) minder dan 7 dagen voor vertrek bent u 100% van het totale huurbedrag verschuldigd.

18. Niet roken
Onze bungalows zijn NIET-roken accommodaties. Wilt u toch roken, doet u dit dan buiten.

19. Aansprakelijkheid verhuurder
Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op het terrein van recreatiepark De Klepperstee of bij het gebruik van de faciliteiten op recreatiepark De Klepperstee.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of ontstane schade in de bungalow(s) en opstallen.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast en/of schade veroorzaakt door derden.
Indien verhuurder de overeenkomst niet kan nakomen ten gevolge van overmacht c.q. bijzondere omstandigheden die haar niet kunnen worden aangerekend (denk hierbij aan stormschade of brand), dan is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De huurder krijgt dan het aanbetaalde of betaalde bedrag terug, doch heeft geen recht op enige schadevergoeding.

20. Aansprakelijkheid huurder
De huurder is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor de bungalow met opstallen en aangrenzende tuin.
Het is de huurder niet toegestaan om meerdere of andere personen in de bungalow onder te brengen, dan die vermeld staan in het huurcontract.
De huurder is aansprakelijk voor schade aan de bungalow en/of opstallen, toegebracht door huurder en/of zijn reisgenoten en/of eventuele bezoekers.
Het is de huurder en/of zijn reisgenoten niet toegestaan om langer in de bungalow te verblijven dan in de huurovereenkomst is vermeld.
Het is de huurder niet toegestaan om de bungalow onder te verhuren.
De huurder verplicht zich de gehuurde bungalow en opstallen overeenkomstig haar bestemming te gebruiken.
In geval van schade is de hoofdhuurder altijd aansprakelijk voor het gehele schadebedrag.
Indien huurder gebruik maakt van de faciliteiten op recreatiepark De Klepperstee, is dit geheel voor eigen risico.

21. Onderhoud en/of reparaties
Indien het noodzakelijk is dat er onderhoud of reparaties aan de bungalow en/of opstallen dienen te worden verricht tijdens u verblijf, zal de huurder altijd toestemming geven om toegang tot de bungalow en/of opstallen te verlenen. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg.

22. Klachtenafhandeling
Natuurlijk hopen wij dat u een heerlijk verblijf hebt in onze bungalow(s) en op recreatiepark De Klepperstee. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, meld dit dan direct aan ons. Dan gaan we uiteraard samen naar een oplossing zoeken.

23. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen huurder en verhuurder en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
Voor zover door Nederlandse of Europese rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, is de rechter in Rotterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien of samenhangen met de overeenkomst tussen huurder en verhuurder.

Laatste wijziging algemene voorwaarden: 29-04-2020

U kunt deze algemene voorwaarden hier downloaden en eventueel opslaan of printen (.pdf bestand).